พระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.22 ศ528พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กราฟิคฟอร์แมท, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
303 หน้า : ภาพประกอบสี