โครงสร้างสังคมญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
ทาดาจิ, ฟุคุทาเคะ
Corporate Author
บุญยง ชื่นสุวิมล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รามาการพิมพ์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2