พรรณนาสวรรค์ /

ผู้แต่ง
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 พ332พ 2537
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุทธิสารการพิมพ์, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
172 หน้า