โบสถ์วัดโพธิ์

ผู้แต่ง
บรรจบ ไมตรีจิตต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 บ149บ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
251 หน้า : ภาพประกอบสี