120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ /

ผู้แต่ง
ขนิษฐา วงศ์พานิช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
353.13 ข227ห 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
349 หน้า : ภาพประกอบสี