เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วัชรีบูรพ์การพิมพ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1