พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระศาสนา : พระราชประวัตินานานิพนธ์ /

ผู้แต่ง
พระเทพมงคลสุธี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 พ329พ 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
344 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.