การจัดหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในที่ธรณีสงฆ์ /

ผู้แต่ง
พรภูเมศ วรธรรมพินิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1