ทัศนคติในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร /

ผู้แต่ง
ทองผลัด สุทธิบาก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ท286ท 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-7) 86 หน้า ; 30 ซม.