เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่ธรรมของอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลกับอุบาสิกาไทยในยุคปัจจุบัน = The Dhamma propagative role of Upasika in Buddha's time and modern thai Upasika : A comparative study /

ผู้แต่ง
พระมหานิคม นิคโม (ปาทะวงศ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 น553ป 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 194 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.