8 วันในศรีลังกา /

ผู้แต่ง
พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.309 พ332ป 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.