บทอบรมสมาธิภาวนาหลักสูตรชั้นต้น /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3