อนุปุพพิกถาทีปนี : ภาค 3 พรรณาสวรรค์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 พ636อ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
173 หน้า ; 21 ซม.