อนุปุพพิกถาทีปนี : ภาค 4 โทษของกาม /

ผู้แต่ง
พิจิตร ฐิตวณฺโณ
Corporate Author
พ.สถิตวรรณ,(นามแฝง) ดูที่ พิจิตร ฐิตวณฺโณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3