เถรีคาถา /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 ถ521 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
112 หน้า : ภาพประกอบ