ประชานิยม-นักบุญหรือคนบาป /

ผู้แต่ง
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สงวนกิจการพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1