เล่าเรื่องราชาธิราช /

ผู้แต่ง
มาลินี ผโลประการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธารปัญญา, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1