คู่มือบาลีไวยากรณ์ นามและอัพยศัพท์ : พร้อมข้อสอบสนามหลวง ประโยค 1-2 และ ปธ.3 พ.ศ. 2511-2543 /

ผู้แต่ง
วิรัติ วรินทรางกูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1