พระพุทธอุบัติภูมิอยู่ในสุวรรณภูมิมิใช่อยู่ในอินเดียหรือเนปาล /

ผู้แต่ง
ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 ช414พ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
95 หน้า : ภาพประกอบ