สร้างคอมพิวเตอร์ให้เป็นโฮมเอนเตอร์เทน /

ผู้แต่ง
อวยพร โกมลจิตรกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นวสาร, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1