ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน /

ผู้แต่ง
ประภัสสร เสวิกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ป338ข 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 18
Physical description
484 หน้า