กรงเกียรติยศ /

ผู้แต่ง
พลอยน้ำผึ้ง (พัดชา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2