เหลื่อมไหม ลายเหมย /

ผู้แต่ง
ประภัสสร เสวิกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิลุบล, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1