คนไทยกับการเมือง : ปีติฤาวิปโยค /

ผู้แต่ง
อภิญญา รัตนมงคลมาศ
Corporate Author
วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1