เขียนถึงสมเด็จฯ /

ผู้แต่ง
กิติวัฒนา ปกมนตรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ก677ข 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลมอนที, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
224 หน้า : ภาพประกอบ