รัตนเทวีปกรณ์ : พระสุนทรีวาณี พระศรีวสุนธรา พระมณีเมขลา /

ผู้แต่ง
กิตติ วัฒนะมหาตม์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31211 ก672ร 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.