ระบบบริหารคุณภาพการศึกษา /

ผู้แต่ง
วารินทร์ สินสูงสุด
Corporate Author
วันทิพย์ สินสูงสุด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
379.158 ว483ร 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วันทิพย์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
336 หน้า