การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ /

ผู้แต่ง
สุมน อมรวิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.307 ส841ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
202 หน้า : ตาราง