กระบี่กระบอง /

ผู้แต่ง
รังสฤษฏิ์ บุญชลอ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
796.86 ร315ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊กส์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
251 หน้า : ภาพประกอบ