หลั่งเลือดที่นานกิง

ผู้แต่ง
จาง ไอริส
Corporate Author
ฉัตรนคร องคสิงห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
940.5351 จ293ห 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มติชน 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
359หน้า ภาพประกอบ