หลั่งเลือดที่นานกิง /

ผู้แต่ง
จาง ไอริส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2