84 ปีแห่งชีวิตและผลงานพระพรหมจริยาจารย์ /

ผู้แต่ง
พระมหาภัคภูมิ สุขเตโช
Corporate Author
ภัคภูมิ สุขเตโช,พระมหา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 ภ321ป 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
504 หน้า : ภาพประกอบสี