ผลของการใช้เทคนิคแม่แบบวิทยากรและเทคนิคแม่แบบเพื่อนพระนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการพูดต่อที่ชุมชนของพระนักศึกษาชั้นศาสนศาสตร์ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร /

ผู้แต่ง
พระมหาสงกรานต์ ตะโคดม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 808.51 ส132ผ 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
183 หน้า : ตาราง