วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารและรวมความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
สายไหม จบกลศึก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ส664ว 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ลูนาอินเตอร์เนชั่นแนล, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
136 หน้า : ภาพประกอบ