พระเป็นเจ้าของพราหมณ์ : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31211 ศ528พ 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
82 หน้า