พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปิยมหาราช ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมสารบรรณทหารเรือ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1