พฤติกรรมและความคิดเห็นในการเปิดรับชมรายการธรรมะทางโทรทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย = Exposure and opinion of Mahamakut Buddhist University toward Dharma programs on television

ผู้แต่ง
พระมหามนัส กิตติสาโร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ม164พ 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกริก 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
88 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.