การเมืองอเมริกา /

ผู้แต่ง
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.973 ส254ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
593 หน้า