สร้างชีวิต /

ผู้แต่ง
วิจิตรวาทการ,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2