การศึกษา : ความหมาย จุดมุ่ง หน้าที่-ปรัชญา /

ผู้แต่ง
วารินทร์ สินสูงสุด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สายใจ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3