แฮนด์บอล

ผู้แต่ง
พันธ์ศักดิ์ วอนวงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
796.312 พ565ฮ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร สกายบุ๊กส์ 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
192หน้า ภาพประกอบ