การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โฟร์เพซ, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1