การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
352.14093 ว689ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โฟร์เพซ, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
407 หน้า