คู่มือใช้งาน Excel2003 สำหรับมือใหม่ /

ผู้แต่ง
แสงชัย ฤกษ์วรัญญู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เฟิสท์ ออฟเซท(1993), 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1