Advanced Excel Volume 1

ผู้แต่ง
พายัพ ขาวเหลือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3