เรียนภาษาง่าย ๆ ใช้ได้ในที่ทำงาน = Easy English at Work /

ผู้แต่ง
สุกัญญา อัศวสุนทรางกูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1