พระธรรมปิฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.308 พ997พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
162 หน้า