การค้าชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง /

ผู้แต่ง
พรพิมล ตรีโชติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
382.9593059 พ249ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
156 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่