การค้าชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง /

ผู้แต่ง
พรพิมล ตรีโชติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1