กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย : ปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของกฎหมายในอนาคต /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.04 ว689ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
142 หน้า : ตาราง