แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
วัลยวิภา บุรุษรัตนพันธุ์, หม่อมหลวง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.371 ว454น 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
80 หน้า : ภาพประกอบ