เล่าเรื่องขุนช้าง ขุนแผน : จากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน /

ผู้แต่ง
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธารปัญญา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1