Advanced Excel Volume 2

ผู้แต่ง
พายัพ ขาวเหลือง
Corporate Author
ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เคทีพี คอมพ์ คอนซัลท์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2